Piekarska porodówka z wysoką oceną

Piekarska porodówka z wysoką oceną

Fundacja Rodzić po Ludzku ponownie dokonuje przeglądu szpitali porodowych. Nasz znajduje się obecnie na 10 miejscu w kraju i 2 w województwie śląskim. Pod uwagę brane jest łącznie 371 placówek. Cieszymy się że nasz szpital został doceniony.

Ranking powstaje na podstawie ankiet „Głos matki”. W rankingu uwzględniane są informacje z wywiadów wypełnianych przez kobiety, które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Wyniki ankiet oraz ranking są aktualizowane co 24 godziny. “Głos matek” – jest oceną konsumencką kobiet i wynika z subiektywnych wrażeń dotyczących pobytu w placówkach medycznych. Wskazuje na poziom realizacji poszczególnych zapisów prawa oraz na jakość świadczonych usług.

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową działającą od 25 lata na rzecz kobiet w ciąży oraz matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich osób.

Fundacja sprawdza szpitale i oddziały położnicze, nagradzamy najlepsze placówki, a tam gdzie jest to konieczne interweniujemy. Od 2018 r. prowadzi stały monitoring porodówek i na bieżąco, na portalu GdzieRodzic.info pokazuje jak wygląda opieka oraz warunki w poszczególnych szpitalach.

Za swoje działania na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce, a także za skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet, Fundacja otrzymała m.in. nagrodę WHO (2015 r.) oraz ONZ (2016 r.).

Portal GdzieRodzic.info to tworzona przez Fundację od 7 lat baza szpitali i oddziałów położniczych w Polsce. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie placówek położniczych, pomaga wybrać kobietom miejsce do porodu. Obok informacji przekazanych przez szpitale na temat warunków, procedur i statystyk, na profilach placówek prezentujemy rankingi, oceny oraz wyniki ankiet wypełnianych przez kobiety w ramach akcji „Głos matek ma moc zmiany”.

Napisz odpowiedź

Your email address will not be published.

Skip to content