Zakład Diagnostyki Obrazowej

Szpital / Zakład Diagnostyki Obrazowej

W ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej działają: pracownia USG,  tomografii komputerowej, mammografii oraz pracownia RTG.

Zespół lekarzy:
lek. med. Anna Chlebowska
lek. med. Marcin Trzepaczyński

lek. med. Tomasz Nowacki

Pracownia mammograficzna

Pracownia posiada pozytywną ocenę kliniczną Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi, pracownia sklasyfikowała się w pierwszej dwunastce na 40 kontrolowanych ośrodków wykonujących Program NFZ w woj. Śląskim, wyprzedzając tym samym Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój czy Gliwice.Badania w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi” finansowanego przez NFZ, pacjentki w wieku 50-69 spełniające kryteria programu mogą wykonać bezpłatnie po uzgodnieniu dogodnego terminu.
Pracownia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30 osobiście lub pod numerem telefonu 32 39 38 128

Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej

Wszystkie podstawowe badania RTG mogą być wykonane zarówno u dorosłych pacjentów jak i dzieci.
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną badania RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dla pacjentów z przychodni będą odbywały się po uprzednim ustaleniu terminu.

Pracownia USG

Pracownia USG wykonuje badania jamy brzusznej, badanie dopplerowskie przepływu naczyń, USG tarczycy dla zarówno dla pacjentów dorosłych jak  i dzieci.
Terminy badań ustalane są indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym – 32 39 38 128

Skip to content