Zakład Diagnostyki Obrazowej

Szpital / Zakład Diagnostyki Obrazowej

W ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej działają: pracownia USG,  tomografii komputerowej, mammografii oraz pracownia RTG.

Zespół lekarzy:
lek. med. Anna Chlebowska
lek. med. Marcin Trzepaczyński

lek. med. Tomasz Nowacki

Pracownia mammograficzna

Pracownia posiada pozytywną ocenę kliniczną Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wykrywania Raka Piersi, pracownia sklasyfikowała się w pierwszej dwunastce na 40 kontrolowanych ośrodków wykonujących Program NFZ w woj. Śląskim, wyprzedzając tym samym Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój czy Gliwice. Badania w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi” finansowanego przez NFZ, pacjentki w wieku 50-69 spełniające kryteria programu mogą wykonać bezpłatnie po uzgodnieniu dogodnego terminu.
Pracownia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30 osobiście lub pod numerem telefonu 32 39 38 128.

Istnieje możliwość założenia konta w systemie e-Szpital, umożliwiającym zapisanie się na badanie w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”, znajdującym się pod adresem:

https://eszpital.szpital.piekary.pl/ 

Warunkiem dostępu do serwisu jest posiadanie adresu e-mail oraz udanie się do punktu rejestracji serwisu e-Szpital, celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość) i wypisania wniosku o założenie konta. Punkty rejestracji serwisu znajdują się w: Rejestracji Centralnej Szpitala, Rejestracji Przychodni P1, Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Dziale Informatyki.

Regulamin serwisu e-Szpital

Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej

Wszystkie podstawowe badania RTG mogą być wykonane zarówno u dorosłych pacjentów jak i dzieci.
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną badania RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dla pacjentów z przychodni będą odbywały się po uprzednim ustaleniu terminu.

Pracownia USG

Pracownia USG wykonuje badania jamy brzusznej, badanie dopplerowskie przepływu naczyń, USG tarczycy oraz piersi dla dorosłych pacjentów.
Terminy badań ustalane są indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym – 32 39 38 128

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt. 2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii –diagnostyki obrazowej zgodnie z:

– DECYZJĄ nr 14 z dnia 31 grudnia 2015 roku

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

– Selenia Dimensions firmy Hologic – DECYZJA NR 49/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
– Lumionos Drf Max firmy Siemens – DECYZJA NR 50/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
– Somatom Scope Power firmy Siemens – DECYZJA NR 52/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
– Basic 100-30 firmy INTERMEDICAL s.r.l. – DECYZJA NR 54/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

– Pracowni Mammografii – DECYZJA NR 49/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
– Pracowni RTG – DECYZJA NR 50/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku
– Pracownia Tomografii Komputerowej – DECYZJA NR 52/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonywane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów – sprawozdania do wglądu w jednostce.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.
Protokół kontrolny z dnia 22 stycznia 2018 roku

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im. prof. dra med. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź
Zmierzona dawka efektywna WYNIOSŁA PONIŻEJ 6 mSv.
Personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi;

– pracownicy: 20 mSv/rok
– ogół ludności: 1 mSv/rok

Uwaga:

– Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
– Zakład Diagnostyki Obrazowej nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

Aktualizacja 5 styczeń 2023 roku

 

Skip to content