Informacje

Szpital / Informacje

1. Przyjęcie pacjenta do szpitala

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w odpowiednich izbach przyjęć ogólnej lub chirurgicznej. Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel (lekarze, pielęgniarki, ratownicy, sanitariusze).
Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno – leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

– skierowanie do szpitala,
– dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.

Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

posiadają właściwe skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego do wystawiania skierowań do szpitala oraz aktualny dowód ubezpieczenia,

Pacjentami nie uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z usług są osoby, które:

– nie posiadają właściwego skierowania,
– nie są ubezpieczone.

Żadna z powyższych procedur nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia Pacjenta lub nagłych wypadków.

2. Co można przynieść do szpitala

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien przynieść: przybory toaletowe (mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki),kapcie, własną bieliznę osobistą – pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą, piżamę i szlafrok. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala radia. Wszystkie sale wyposażone są w system telewizji szpitalnej. Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, precjoza itp. prosimy pamiętać, że Personel Naszej Placówki nie odpowiada za nie jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu pielęgniarce oddziałowej odpowiedniego oddziału.

3. Odwiedziny

Odwiedziny w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy wizyty w godzinach od 15:00 do 17:00. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych. Jednak możliwość kontaktu z bliskimi rozpatrywana jest w takich sytuacjach indywidualnie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem odwiedzin:

Regulamin odwiedzin

Załączniki do regulaminu odwiedzin PCM

Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób. Bliskim umożliwiamy kontakt z ciężarnymi i położnicami.
Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne (biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp.), bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego.

Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi. W większości oddziałów szpitalnych znajduje się przenośne telefony umożliwiające stały kontakt z najbliższymi. Dodatkowo niemal na każdej klatce schodowej zainstalowane są automaty telefoniczne, z których można korzystać przez całą dobę.

4. Kontakt z dyrekcją

Będziemy wdzięczni za wszelkie wnioski, uwagi, oczekiwania i propozycje rozwiązań dotyczące leczenia, opieki i organizacji. Prosimy je kierować:

Telefonicznie:

Centrala – 32 39 38 100
Dyrektor – 32 39 38 103
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa – 32 39 38 146

Pisemnie na adres:

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie

Pisemnie na adres elektroniczny:

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

5. Informacje na temat leczenia

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na mim sprawuje zatrudniony tam personel.
Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub poszczególnym członkom rodziny.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Zarówno do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.

6. Wypis z oddziału

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w przeddzień wyjścia.

Lekarz prowadzący przekaże pacjentowi niezbędne dokumenty oraz recepty
Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu karetkami pogotowia.

Wszelkie zapytanie dotyczące wypisu prosimy kierować do pielęgniarki oddziałowej.

7. W przypadku badań endoskopowych

– jeśli pacjent zażywa leki zawierające kwas acetylosasalicylowy czyli Acard, Polocard, Aspicam, Aspiryna lub Ticlowskazane odstawienie leku na 7 dni przed badaniami (jeśli nie ma przeciwskazań) po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który zalecił przyjmowanie leku lub lekarzem rodzinnym.

– jeśli pacjent zażywa leki przeciwzakrzepowe ( Warfin, Acenokumarol) proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego (POZ) na tydzień przed hospitalizacją – wskazana zmiana tych leków na heparynę drobnocząstkową pod opieką lekarza POZ.

– do szpitala przynieść 4-5 butelek (1,5litra) wody mineralnej niegazowanej, cytrynę,

8. W przypadku badania kolonoskopowego

3 dni przed badaniem planowanym pacjent nie powinien spożywać żadnych pokarmów zawierających drobne pestki np: (winogrona, kiwi, truskawki, maliny, arbuzy, jagody, pomidory itp.), pokarmów z makiem i kapustą, siemienia lnianego, z zawartością ziaren zbóż itp.

2 dni przed badaniem stosujemy dietę płynną bez mleka – zmiksowane zupy, kisiele, rosół, soki jabłkowe, herbatę miętową, kawa bez fusów, nie należy pić napojów gazowanych, gęstych soków przecierowych.

Skip to content