Pracownia endoskopowa

Szpital / Pracownia endoskopowa

Kontakt

Adres email: endoskopia@szpital.piekary.pl

Tel. kontaktowy: 32 39 38 148

Rejestracja telefoniczna w godz od 9:00 do 13:00

Kierownik pracowni
lek. Omran Ibrahim,
specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
Pielęgniarka koordynująca:

mgr Katarzyna Drzewiecka

W Pracowni wykonujemy badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

GASTROSKOPIA

 • z testem ureazowym [diagnostyka infekcji Helicobacter pylori]
 • z biopsją [pobraniem materiału do badania histopatologicznego]
 • z polipektomią [usunięciem zmian polipowatych]
 • z mukozektomią [usunięciem zmian płaskich]
 • koagulacją argonową zmian naczyniowych, przełyku Barretta
 • diagnostyka i leczenie w stanach pilnych – krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych
 • zakładanie endoskopowej przezskórnej gastrostomii odżywczej [PEG]
 • opaskowanie żylaków przełyku

KOLONOSKOPIA

 •  z biopsją [pobraniem materiału do badania histopatologicznego]
 •  z polipektomią [usunięciem zmian polipowatych]
 •  z mukozektomią [usunięciem zmian płaskich]
 •  koagulacją argonową zmian naczyniowych

Informacja Dla Pacjenta – Gastroskopia

Gastroskopia [panendoskopia] to najskuteczniejsza metoda diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego, pozwalająca na ocenę przełyku, żołądka, opuszki dwunastnicy i części zstępującej dwunastnicy. Dodatkowo, w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem weryfikacji mikroskopowej wycinków z wrzodu żołądka, usuniętych polipów lub innych zmian, wykrycia bakterii Helicobacter pylori, która odpowiada za nawroty choroby wrzodowej.

Gastroskopię przeprowadza się zazwyczaj w pozycji leżącej na lewym boku, po miejscowym znieczuleniu tylnej ściany gardła roztworem lidokainy w aerozolu. Jeśli pacjent posiada protezy zębowe przed wykonaniem badania należy je usunąć. Przed wprowadzeniem endoskopu zakłada się między zęby plastikowy ustnik celem zabezpieczenia endoskopu przed uszkodzeniem.

Gastroskopia jest badaniem nieprzyjemnym, ale w zasadzie niebolesnym i trwa zazwyczaj kilka do kilkunastu minut w zależności o procedur wykonywanych. Pobieranie wycinków przy pomocy sterylnych kleszczyków nie jest odczuwalne. Przed każdym badaniem endoskop jest dezynfekowany w specjalnym urządzeniu, zakażenie pacjenta w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe.

Endoskop o średnicy końcówki około 1cm wprowadza się przez jamę ustną i gardło do przełyku, ten moment może być nieprzyjemny, niekiedy konieczne może być wykonanie odruchu przełykania, może towarzyszyć mu uczucie braku powietrza, dławienia, należy zachować spokój i współpracować z lekarzem wykonującym badanie, starać się powoli oddychać. W trakcie badania wpuszczane jest powietrze, które umożliwia dokładną ocenę śluzówki górnego odcinka przewodu pokarmowego.

WSKAZANIA

Do endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego [GOPP]:

Endoskopia diagnostyczna:

 • choroba refluksowa przełyku (nawracające objawy pomimo leczenia)
 • dyspepsja
 • bóle brzucha przy podejrzeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 • zburzenia połykania i ból przy połykaniu
 • pobieranie materiału do badania mikroskopowego [biopsja]
 • diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori
 • niedokrwistość, nawracające nudności i wymioty
 • podejrzenie celiakii, choroby jelita cienkiego.
 • podejrzenie krwawienie z przewodu pokarmowego
 • marskość wątroby
 • rodzinna polipowatość gruczolakowata
 • ból w klatce piersiowej o nieznanej etiologii

Endoskopia lecznicza

 • Lokalizacja i leczenie krwawień do przewodu pokarmowego
 • usuwanie ciała obcego
 • poszerzanie [protezowanie] zwężeń w obrębie GOPP
 • opaskowanie żylaków przełyku
 • usuwanie polipów, mukozektomia i dysekcja podśluzówkowa (EMR, ESD)
 • zakładanie sond żywieniowych

PRZECIWSKAZANIA DO GASTROSKOPII

Bezwzględne:

 • brak zgody chorego

Względne:

 • brak współpracy chorego
 • ciężkie choroby krążenia i serca
 • niewydolność oddechowa
 • okres bezpośrednio po posiłku.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Pacjent powinien pozostawać na czczo – 6 godzin bez posiłku i bez picia, leki przyjmowane na stałe można przyjąć nie później niż 2 godziny przed badaniem popijając klarownym płynem [do 200ml]. Nie należy przyjmować leków na cukrzycę, o innych np. zmniejszających krzepliwość krwi powinno się poinformować w momencie umawiania badania.

W przypadku odmowy wykonania badania brak jest możliwości pełnej diagnostyki i planowanego leczenia. Alternatywne metody diagnostyczne to badanie radiologiczne z kontrastem, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczne, endoskopia kapsułkowa, metody te nie pozwalają jednak na pobranie materiału do badania histopatologicznego i na usuwanie zmian patologicznych.

POWIKŁANIA

Gastroskopia jako badaniem inwazyjnym obarczona jest ryzykiem powikłań. Żadne lekarz nie może zagwarantowań absolutnego bezpieczeństwa i powodzenia planowanej procedury. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego [głównie przełyku ok. 0,05% badań]. Do tego powikłania dochodzi częściej przy wykonywaniu procedur zabiegowych – poszerzaniu zwężeń i usuwaniu polipów. Do krwawień dochodzi poniżej 1% badań diagnostycznych ryzyko zwiększa się przy procedurach zabiegowych [polipekotmii, opaskowania żylaków przełyku, poszerzania zwężeń], zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. Powikłania mogą być związane z uczuleniem na leki znieczulające, również miejscowe. Może dojść do zaostrzeń istniejących chorób przewlekłych oraz powikłań układu oddechowego i sercowo naczyniowego.

ZALECENIA PO BADANIU

Z powodu znieczulenia gardła po badaniu nie należy jeść i pić przez 30-60min, pozostałe zalecenia w zależności od wykonanej procedury przekazuje lekarz wykonujący badanie.

W przypadku znieczulenia dożylnego w dniu badania nie należy prowadzić pojazdów

Kolonoskopia

Diagnostyka

1. Badania przesiewowe

2. Krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego [DOPP]

3. Zmiana rytmu wypróżnień

4. Przewlekłe choroby zapalne jelita grubego

5. Biegunka utrzymująca się o nieznanej przyczynie

6. Podejrzenie zmiany rozrostowej w badaniach radiologicznych

7. Nadzór endoskopowy

Leczenie

1. Usuwanie polipów i niektórych zmian nowotworowych

2. Tamowanie krwawień [malformacje naczyniowe, guzy, owrzodzenia, po polipektomiach]

3. Usuwanie ciał obcych

4. Poszerzanie, protezowanie zwężeń.

Przeciwskazania

1. Brak zgody lub współpracy chorego

2. Piorunujące zapalenie okrężnicy [megacolon toxicum]

3. Perforacja jelita

4. Ostre zapalenie uchyłków

5. Ciąża w trymestrach II i III [wyjątek – krwawienie lub gdy jest decydująca dla diagnozy lub przed leczeniem chirurgicznym]

6. Świeżo przebyty zawał, niestabilność krążeniowo – oddechowa

Powikłania

Występują rzadko [0,35%], mogą wymagać diagnostyki radiologicznej i pilnej interwencji chirurgicznej, pełne bezpieczeństwo i powodzenie badania nie może być zagwarantowane przez żadnego lekarza.

1. Przedziurawienie jelita [0,14 – 0,18%] – przy występowaniu uchyłków [ok. zgięcia esiczo-odbytniczego] lub po polipektomii [zwłaszcza w kątnicy].

2. Krwawienie [0,08%], głównie po polipektomii, zależy od wielkość zmiany, lokalizacji, przyjmowanych leków i obciążeń współistniejących. Może wstąpić w trakcie lub po zabiegu.

.

Informacja Dla Pacjenta – Kolonoskopia

Pacjent leży na lewym boku. Zazwyczaj w trakcie badani stosowany jest żel z lidokainą [jeśli nie występuje uczulenie] dla zapewnienia poślizgu endoskopu i znieczulenia miejscowego odbytu, przy wykonywaniu badania per rectum. Endoskop wprowadzany jest przez odbyt, następnie do jelita jest pompowane jest gaz [powietrze lub dwutlenek węgla] dla uwidocznienia światła jelita i dokładnej oceny śluzówki. Aparat wprowadzany jest do kątnicy a następnie do końcowego odcinka jelita cienkiego. Przejście przez anatomiczne zgięcia jelita śledzionowe [pod lewym łukiem żebrowym] wątrobowe [pod prawym łukiem żebrowym] i zgięcie esiczo-odbytnicze [w podbrzuszu] mogą być odczuwalne jako powodujące dyskomfort, niekiedy ból – endoskopista wycofuje wtedy endoskop, może być konieczna zmiana pozycji ciała pacjenta – na wznak lub na prawy bok. Może konieczne być też uciśnięcie przez asystującą pielęgniarkę brzucha pacjenta, nie jest to manewr bolesny.

Skip to content