Historia

Szpital / Historia

Pierwszym dyrektorem szpitala w Piekarach Śląskich był dyr. Bociański. Tuż przed wojną w roku 1939 placówka przyjmowała od 72 do 85 pacjentów miesięcznie. Skład personelu w owym czasie, to dwóch lekarzy, obok wspomnianego wyżej doktora Bociańskiego pracował również doktor Ogarek oraz lekarz stażysta. Personel pielęgniarski tworzyło 10 sióstr
zakonnych z wykształceniem pielęgniarskim. Skromne zaplecze laboratoryjne obsługiwała 1 laborantka medyczna, pracująca tylko na jedną zmianę. W razie końeczności, badania krwi wykonywała siostra zakonna. O czystość szpitala dbało 5salowych. Działała również kuchnia z zapleczem gospodarczym (prawdopodobnie hodowla świń), obsługiwana przez 1 kucharkę wspomaganą przez siostry zakonne. W skład szpitala wchodziły następujące oddziały:

  • Chirurgiczny
  • Ogólny męski
  • Ogólny żeński
  • Izba Zabiegowa

Wydzielone były również pokoje dla pacjentów z chorobami zakaźnymi (np. gruźlica, szkarlatyna Przy oddziale ogólnym żeńskim wydzielone był jeden pokoik dla położnic. Szpital należał najpierw do powiatu świętochłowickiego, tuż przed wojną do powiatu katowickiego. Po dyrektorze Bociańskim stanowisko to objął doktor Ogarek, następnie dyrektorem szpitala został doktor Rychlik. Po II wojnie światowej, następowała stopniowa rozbudowa szpitala. Gdy utworzono powiat tarnogórski, powiatowy podówczas szpital wszedł w struktury tarnogórskiego ZOZ-u. W roku 1966 został otwarty Oddział Ginekologiczno-Położniczy z 22 łóżkami. Ordynatorem oddziału została doktor Helena Dąbrowska. W rekordowym 1983 roku na sali porodowej oddziału odbyło się około 1300 porodów.

Modernizacja i rozbudowa szpitala trwa nieprzerwanie, aż do chwili obecnej.

Skip to content