25 Kwi

Profilaktyka chorób tarczycy - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzące NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza przy ulicy Szpitalnej 11, informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Piekar Ślaskich w formie programu zdrowotnego w zakresie:

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY

Program w całości finansowany jest ze środków Gminy Piekary Ślaskie

Program skierowany jest do mieszkańców Piekar Śląskich.
Badania lekarskie przeprowadzane są w Poradni Chirurgicznej, badania USG oraz pobieranie biopsji wykonywane są w pracowni USG.
Wizyta rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, następnie wykonuje badanie USG tarczycy i kieruje na badanie TSH.
W przypadku, gdy konieczna jest dalsza diagnostyka, wykonuje się biopsję cienkoigłową.

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie w godzinach 9:00 – 14:00
pod numerem telefonu (32) 39 – 38 – 160
lub w rejestracji centralnej pod nr tel. (32) 39 – 38- 119

Dla osób spoza terenu Miasta Piekary Śląskie, istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w programie