20 Wrz

Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40 – 75 lat - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. prowadzące NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza przy ul. Szpitalnej 11, informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych dla mieszkanek Piekar Śląskich w formie programu polityki zdrowotnej w zakresie:

PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI DLA KOBIET
W WIEKU 40 – 75 LAT 

Badania lekarskie przeprowadzane będą w Poradni Chorób Piersi, badania USG wykonywane będą w pracowni USG, natomiast badania mammograficzne wykonywane będą w pracowni RTG.

Mammografia skierowana jest tylko dla kobiet, których nie można objąć populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ.

Rejestracja pacjentek odbywa się codziennie w godzinach 9:00 – 13:00
pod numerem telefonu (032) 39 – 38 – 160.

Program w całości finansowany jest ze środków Gminy Piekary Ślaskie

25 Kwi

Profilaktyka chorób tarczycy - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzące NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza przy ulicy Szpitalnej 11, informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Piekar Ślaskich w formie programu zdrowotnego w zakresie:

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY

Program w całości finansowany jest ze środków Gminy Piekary Ślaskie

Program skierowany jest do mieszkańców Piekar Śląskich.
Badania lekarskie przeprowadzane są w Poradni Chirurgicznej, badania USG oraz pobieranie biopsji wykonywane są w pracowni USG.
Wizyta rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, następnie wykonuje badanie USG tarczycy i kieruje na badanie TSH.
W przypadku, gdy konieczna jest dalsza diagnostyka, wykonuje się biopsję cienkoigłową.

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie w godzinach 9:00 – 14:00
pod numerem telefonu (32) 39 – 38 – 160
lub w rejestracji centralnej pod nr tel. (32) 39 – 38- 119

Dla osób spoza terenu Miasta Piekary Śląskie, istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w programie