Programy finansowane ze środków Gminy Piekary Śląskie - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci

serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Piekar Śląskich pn. Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Układu Krążenia w Piekarach Śląskich

Program realizowany będzie w terminie od 23 listopada do 31 sierpnia 2017 roku,

w kilku etapach, w tym:

 • etapy kwalifikacyjne;

 • etap rehabilitacji kardiologicznej.

Zapisy do programu w godz. od 9:00 do 18:00, w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w rejestracji centralnej lub telefonicznie: 32 284 55 20; 32 284 55 21; 32 428 24 60; 32 428 24 61.

Rehabilitacja kardiologiczna osób zakwalifikowanych przez lekarza realizowana będzie w godzinach dopołudniowych oraz w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu bezpośrednio w sekretariacie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Piłsudskiego 5 ( w budynku Przychodni ) lub telefonicznie: 32 284 54 35; 32 428 24 62.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Piekar Śląskich, w szczególności dotyczy osób:

 • z chorobą niedokrwienną serca;

 • po angioplastyce wieńcowej;

 • po zawale mięśnia sercowego;

 • z niewydolnością serca;

 • po wszczepieniu stymulatora, kardiowertera – defibrylatora;

 • z wrodzonymi i nabytymi wadami serca.

Celem programu jest ograniczenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia w Piekarach Śląskich, w tym:

 • wzrost wykrywalności chorób układu krążenia we wczesnych fazach;

 • zwiększenie odsetka wyleczenia, pośrednio wydłużenie trwania życia;

 • zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków zachorowań na choroby układu krążenia;

 • obniżenie umieralności z powodu chorób układu krążenia;

 • zmniejszenie nierówności w dostępie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz do informacji o zdrowym trybie życia;

 • wzrost świadomości mieszkańców Piekar Śląskich o zagrożeniach płynących z chorób układu krążenia oraz o możliwości zapobiegania im w wyniku zdrowego trybu życia.

Rehabilitacja kardiologiczna jako odpowiednio dobrany i dawkowany wysiłek fizyczny, dostosowany do aktualnego stanu sercowo-naczyniowego pacjenta ma na celu poprawę stanu chorego w tym: poprawa jakości i długości życia, powrót chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, redukcja ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, w szczególności: obniżenie ciśnienia tętniczego, redukcja nadwagi, korekta profilu lipidowego, poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego, skrócenie czasu leczenia po ostrych incydentach sercowych oraz wzmocnienie kośćca i mięśni.

Program finansowany jest ze środków Gminy Piekary Śląskie

Dla osób spoza terenu Miasta Piekary Śląskie, istnieje możliwość odpłatnego uczestniczenia w programach.