Programy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

  • Icon of Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Szpital Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Szpital (1)
    Internetowa Platformy Usług Publicznych e-Szpital w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich nr UDA-RPSL.02.02.00-00-020/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet II "Społeczeństwo Informacyjne"; Działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych" nr projektu - 1694 (Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP; Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa)
    •