Oddział Ginekologiczno – Położniczy - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Koordynator oddziału:
lek. med. Dariusz Piecha

Zastępca :
dr n. med. Tomasz Grabowski

Lekarze dyżurni :
lek. med. Danuta Cekańska
lek. med. Grażyna Majchrzak-Rudolf
lek. med. Joanna Majchrzak
dr n. med. Anna Stanisz-Laitl
lek. med. Andrzej Skiba
lek. med. Grzegorz Waśka

Kontakt:
Lekarze: 32 39 38 140
Pielęgniarki: 32 39 38 106
e-mail: ginekologia@szpital.piekary.pl

Oddział działa od 1966 roku, w czasie tym uległ przeobrażeniu. Obecny kształt uzyskał w roku 1993. W ostatnich latach był wysoko notowany w kolejnych edycjach konkursu „Rodzić po ludzku” organizowanych przez Gazetę Wyborczą. W 2001 roku szpital uzyskał tytuł WHO/UNICEF „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.Oddział dysponuje 30 łóżkami w tym 1 intensywnej opieki medycznej.

Nasze oddziały są zlokalizowane na pierwszym piętrze najnowszego budynku, jakim dysponuje Szpital. Właściwie, pod względem współdziałania i ścisłej współpracy wopiece nad matkę i dzieckiem – stanowią jedną całość.

Historia naszych oddziałów nabrała tempa w 1993 roku. Wtedy to przenieśliśmy się do nowego budynku, co zaowocowało możliwością pracy w nowoczesnej Sali Porodowej, którą systematycznie  dostosowujemy do potrzeb rodzących pacjentek i czynimy bardziej dla nich przyjazną. Otrzymaliśmy też wówczas nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodków. Aktualnie na Sali porodowej dysponujemy wydzielonymi stanowiskami do porodów rodzinnych, nowoczesną salę cięć cesarskich, dobrze wyposażoną salę do opieki nad noworodkiem oraz nowoczesnym sprzętem dla noworodków chorych w oddzialenoworodkowym.

Wyremontowany w 2008 roku oddział Noworodkowy i Położniczy posiada sale dwu-łóżkowe dla dwóch matek z dziećmi, przed każdą salę zlokalizowane są aneksy pielęgnacyjne dla noworodków, dodatkowo wyposażone w promienniki i stoliki do przewijania i pielęgnacji dzieci. Dobre są też warunki sanitarno-higieniczne dla matek; toaleta i kabina prysznicowa na dwie sale. Matkami i dziećmi opiekuje się fachowy, serdeczny i otwarty na pomoc i dyskusję nad problemami personel.

Od 2001 roku szczycimy się zaszczytnym tytułem nadanym przez WHO – „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Staramy się zachęcać wszystkie matki do karmienia naturalnego, pomagać im w pierwszych krokach i w rozwiązywaniu pierwszych trudności w przestawianiu dziecka do piersi i wspierać. Szpital posiada Szkołę Rodzenia dla przyszłych matek i punkt laktacyjny dla dalszego wpierania młodych rodziców po wypisaniu ich do domu oraz Poradnię Patologii Noworodka w przypadku gdy pojawiają się problemy z dzieckiem.

Zawsze jednak ostateczną decyzję co do sposobu karmienia swojego dziecka podejmuje matka.