Oddział Geriatryczny - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Koordynator Oddziału Geriatrycznego – lek. Joanna Przybylska-Just, specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Za-ca Koordynatora Oddziału Geriatrycznego – lek. Anna Rudzka, specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Asystent – lek. Ahmed Shuheber, specjalista geriatrii , specjalista medycyny rodzinnej,

Asystent – lek. Grażyna Bernacka, specjalista geriatrii, lekarz chorób wewnętrznych

Asystent – lek. Danuta Wardęga- Warwas, specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Psycholog – mgr Alina Andrejczuk, psycholog kliniczny, psycholog zdrowia i choroby, terapeuta Simontonowski

Pielęgniarka Koordynująca – Bernadeta Witkowska, pielęgniarka dyplomowana

Rehabilitant – Ewelina Duda

Kontakt:
Lekarze: 32 39 38 110
Pielęgniarki: 32 39 38 113

Oddział geriatrii prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń wieku podeszłego w zakresie:

 • zaburzeń pamięci i nastroju
 • zaburzeń chodu
 • określania problemów funkcjonalnych osób starszych
 • zaburzeń układu pokarmowego
 • zaburzeń układu krążenia i oddechowego
 • zaburzeń układu krwiotwórczego
 • podstawowych zaburzeń endokrynologicznych
 • zaburzeń układu moczowego

Oddział Geriatryczny posiada 20 łóżek w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru medycznego, sprawuje całodobową opiekę medyczną nad chorym w podeszłym wieku.
Na odział przyjmowani są chorzy powyżej 65 roku życia.

Na oddziale wykonujemy szeroki panel badań:

 • laboratoryjnych,
 • radiologicznych ( w tym USG jamy brzusznej, tarczycy, naczyń szyjnych,tomografie),
 • badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia, sigmoidoskopia),
 • badania holterowskie- ciśnienia tętniczego i EKG,
 • testy psychologiczne,
 • ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta.

Wszystkie badania uzależnione są od indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta.

Prowadzimy rehabilitację dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta. Przeprowadzamy niezbędne konsultacje, ocenę ryzyka odleżyn, kwalifikację do leczenia żywieniowego oraz prowadzimy leczenie żywieniowe w trakcie hospitalizacji.

Oddział prowadzony jest przez wykwalifikowany personel przeszkolony z zakresu geriatrii, w tym lekarzy specjalistów geriatrii, pielęgniarki geriatryczne, opiekunki medyczne, psychologa i rehabilitanta. Współpracujemy również z dietetykiem klinicznym – dr n med. Agata Kulpok.

Link: Rzeczy potrzebne do szpitala