Oddział Endokrynologiczny - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Informacja o lekarzu koordynującym i pielęgniarce koordynującej:
prof dr hab n med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog, specjalista zdrowia publicznego
Pielęgniarka koordynująca
mgr Beata Kapkowska – pielęgniarka dyplomowana, specjalista ds. organizacji i zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia
Informacje o innych lekarzach:
dr n med. Wojciech Romanowski- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog, specjalista medycyny rodzinnej
dr n med. Anna Piętka-Rzycka – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii
Z oddziałem współpracuje również dietetyk kliniczny – dr n med. Agata Kulpok
Kontakt
Sekretariat Endokrynologii tel: 32 39 38 160
Sekretarka medyczna mgr Bielak Katarzyna
Adres e-mail: sekretariate@szpital.piekary.pl
Dyżurka Lekarska tel: 32 39 38 157
Dyżurka Pielęgniarska tel: 32 39 38 126

Opis działalności oddziału
Na oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie zaburzeń wydzielania gruczołów dokrewnych w tym:
-chorób podwzgórza i przysadki
– chorób tarczycy i przytarczyc oraz zaburzeń gospodarki wapniowo fosforanowej
– chorób nadnerczy
– cukrzycy i innych zaburzeń regulacji wydzielania wewnętrznego trzustki
-niedożywienia, otyłości
-nadciśnienia hormonozależnego
Na oddziale prowadzone są również indywidualne konsultacje dietetyczne.

Oddział dysponujący 12 łóżkami specjalizuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu endokrynologii.
Oddział posiada akredytację na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z endokrynologii oraz staży kierunkowych w dziedzinie endokrynologii w ramach innych specjalizacji.