Oddział Wewnętrzny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Koordynator Oddziału lek.med. Zofia Trzepaczyńska – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
z-ca koordynatora dr n. med. Marek Szewczyk – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Asystenci:

starszy asystent lek. med. Barbara Komorowska – specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej
starszy asystent dr n. med. Dariusz Przygoda – specjalista chorób wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z diabetologii
starszy asystent lek. med. Aneta Paczula – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii
starszy asystent lek. med. Damian Siewier – specjalista chorób wewnętrznych
starszy asystent lek. med. Grzegorz Winiarski – specjalista chorób wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z kardiologii
starszy asystent lek. med. Małgorzata Frelich – specjalista chorób wewnętrznych
młodszy asystent lek. med. Agnieszka Sabatowicz-Skiba – w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
młodszy asystent lek. med. Anna Żurek – specjalista chorób zakaźnych i w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

Rezydenci:

lek. med. Adrianna Purzycka – w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

 

Kontakt:
Lekarze: tel. 32 39 38 124, 32 39 38 125
Pielęgniarki: tel. 32 39 38 112, 32 39 38 141

Oddział dysponuje 64 łóżkami w tym 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz 1 intensywnej opieki medycznej. W oddziale funkcjonuje sala intensywnej opieki kardiologicznej przeznaczona dla chorych będących w stanach zagrożenia życia.

Oddział prowadzi leczenie chorób:
– układu krążenia,
– układu oddechowego,
– układu pokarmowego,
– układu moczowego,
– układu krwiotwórczego i innych chorób.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych.
W oddziale zatrudnione są również: rehabilitantka, technicy EKG oraz rejestratorka medyczna. Lekarze Oddziału Wewnętrznego II na stałe zabezpieczają pracę Internistycznej Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego.
Personel oddziału szkoląc się stale podnosi swoje kwalifikacje celem zapewnienia fachowej i o wysokim standardzie opieki medycznej.