Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

mgr fizjoterapii Maria Biedal
lek. med. specjalista neurologii dziecięcej Anna Jędrzejewska
lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Barbara Komorowska
mgr logopedii Anna Cierpka
mgr rehabilitacji ruchowej Józef Orłowski
mgr fizjoterapii Halina Kowal
mgr psychologii Justyna Sordyl
mgr neurologopedii Joanna Erenc
mgr pedagogiki Maria Baraniecka-Helt
tech. fizjoterapii Ilona Okseniuk
tech. fizjoterapii Joanna Michalik
tech. fizjoterapii Aleksandra Hirnyk
tech. fizjoterapii Ewelina Duda
tech. fizjoterapii Ewa Siedlarek
tech. fizjoterapii Barbara Masek
tech. fizjoterapii Aniela Mnich
tech. fizjoterapii Aniela Jędruch
tech. fizjoterapii Antonina Wiencek