Fizjoterapia Ambulatoryjna - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

mgr fizjoterapii Maria Biedal
dr n med. Roman Kostur
mgr fizjoterapii Halina Kowal
mgr rehabilitacji ruchowej Józef Orłowski
tech. fizjoterapii Aniela Mnich
tech. fizjoterapii Barbara Masek
tech. fizjoterapii Ewelina Duda
tech. fizjoterapii Ewa Siedlarek
tech. fizjoterapii Aniela Jendruch
tech. fizjoteriapii Wiencek Antonina
tech. fizjoterapii Joanna Michalik
tech. masażysta Joanna Dolecka