Dział Anestezjologii - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Koordynator Działu lek. med. Anna Górniok-Niechciał
z-ca koordynatora lek. med. Danuta Stemplewska-Nowak

lek. med. Wojciech Komorowski
lek. med. Jacek Duda
dr n med. Jarosław Kurak

Pielęgniarka Koordynująca mgr Dorota Czornyj

Pielęgniarki i pielęgniarze:

mgr Elżbieta Dębkowska
Aldona Adamczak
Izabela Trzeja
Martyna Białas
Henryk Łęczycki
Ewa Labus
Katarzyna Krawczyk
Agata Frisz