20 Wrz

Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40 – 75 lat - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. prowadzące NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza przy ul. Szpitalnej 11, informuje, że udziela świadczeń zdrowotnych dla mieszkanek Piekar Śląskich w formie programu polityki zdrowotnej w zakresie:

PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI DLA KOBIET
W WIEKU 40 – 75 LAT 

Badania lekarskie przeprowadzane będą w Poradni Chorób Piersi, badania USG wykonywane będą w pracowni USG, natomiast badania mammograficzne wykonywane będą w pracowni RTG.

Mammografia skierowana jest tylko dla kobiet, których nie można objąć populacyjnym programem wczesnego wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ.

Rejestracja pacjentek odbywa się codziennie w godzinach 9:00 – 13:00
pod numerem telefonu (032) 39 – 38 – 160.

Program w całości finansowany jest ze środków Gminy Piekary Ślaskie