27 Sty

Szkoła rodzenia 11.02.2016 - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
prowadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. Św. Łukasza
zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne zajęcia w SZKOLE RODZENIA
bez względu ma miejsce zamieszkania.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 16:00 – 18:00.
Następny cykl spotkań rozpoczyna się 11.02.2016r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
– w Poradni Wielospecjalistycznej przy ulicy Piłsudskiego 5 w Piekarach
Śląskich, pod numerem tel. (32) 284 – 55 – 20 wew. 33,
– pod numerem położnej prowadzącej program – Elżbiety Małocha 693-867-521
– na stronach internetowych: www. szpital.piekary.pl

13 Sty

Rozliczenie podatku za rok 2015 - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Drodzy Przyjaciele Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich p.w. św. Łukasza !

Dziękujemy za okazane nam zaufanie w roku 2015. Ponad 420 osób przekazało 1% swojego podatku na zakup sprzętu medycznego dla naszego szpitala. Udało nam się zebrać ponad 39 000 zł. Środki były gromadzone na koncie Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach (organizacji pożytku publicznego), którego celem jest wspieranie lecznictwa m.in. poprzez gromadzenie środków finansowych na zakup nowoczesnej aparatury diagnostyczno-leczniczej.

W roku bieżącym zbieramy środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dodatkowego specjalistycznego sprzętu kardiologicznego.

Przekazując swój 1 % podatku na Szpital Miejski Piekarach Śląskich p.w. św. Łukasza w zeznaniach podatkowych za 2015 rok należy wypełnić następujące pola:

rubryka „Numer KRS”

rubryka „Cel Szczegółowy 1 %”

0000093395

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

Drodzy Przyjaciele, serdecznie dziękujemy, za Waszą życzliwość dla naszego Szpitala i jego pacjentów. Pamiętajcie, że i Wy lub Wasi bliscy możecie zostać naszymi pacjentami. Jaką będziecie mieli satysfakcję, że także dzięki Wam proces diagnozy  i leczenia jest szybszy i lepszy.

Poniżej możesz pobrać darmowy program do rozliczenia podatku za rok 2015:

pitprojekt_btn_5

lub

pitprojekt online

19 Lis

Komunikat dot. satysfakcji pacjentów w POZ - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elekronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali za świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824, kwesionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach ( ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku Białej ( ul. Karpacka 24), Częstochowie ( ul. Czartoryskiego 28) i Rybniku ( ul. 3 Maja 29). Wypełnienie kwestionariusza zajmnuje ok. 4 min.

Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

13 Paź

Zbieramy pamiątki po szpitalu miejskim - Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

miejski chirurgia

Z każdym dniem posuwa się do przodu budowa nowego budynku Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. By nie zapomnieć jednak o jego początkach, zarząd placówki zamierza wydać pamiątkową publikację na otwarcie nowej lecznicy. – Zwracamy się do mieszkańców Piekar i wszystkich którzy mogą podzielić się z nami pamiątkami po miejskim szpitalu – mówi prezes Anita Wardzyk Kulińska. – Mam nadzieję, że wszystkie te przedmioty: zdjęcia, dokumenty i inne materialne pamiątki, które zamierzamy zebrać, pozwolą nam stworzyć pełną monografię szpitala.

Najstarsze zabudowania szpitala mają ponad 100 lat zaś początki lecznicy sięgają drugiej połowy XIX wieku. Od 1898 roku szpital prowadziły siostry boromeuszki, w 1928 roku leczyło się tu 1212 chorych, rok później – 1370 osób. Od 1939 roku lecznica weszła w struktury powiatu tarnogórskiego, zaś po II wojnie światowej władze PRL usunęły Boromeuszki ze szpitala. W latach osiemdziesiątych oddano do użytku nowy budynek szpitala, a w styczniu rozpoczęto budowę najnowszej części Piekarskiego Centrum Medycznego.

– Chcemy zachować dla potomnych losy tej placówki która od ponad wieku służy mieszkańcom naszego miasta – mówi prezes Wardzyk – Kulińska.

Przedmioty, które mogą służyć w stworzeniu publikacji, można dostarczyć do siedziby Piekarskiego Centrum Medycznego przy ulicy Szpitalnej 11 do końca listopada. Zostaną one wykorzystane i zwrócone właścicielom, jeśli taka będzie ich wola.

Piekarskie Centrum Medyczne

41–940 Piekary Śląskie

ul. Szpitalna 11

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39 38 100

 

Źródło: http://www.piekary.pl/pl/10/1444112415/2